Toolbox verlengde schooldag - Curriculum en didactische aanpak

Toolbox verlengde schooldag - Curriculum en didactische aanpak

 

Tijdens de pilotperiode Onderwijstijdverlenging is er veel lesmateriaal ontwikkeld door scholen met een verlengde schooldag. Enkele pilots hebben hun didactische aanpak uitgebreid beschreven. Een selectie hiervan vindt u in deze toolbox, waaronder curriculumonderdelen voor taal, rekenen en beroepenoriëntatie.

 

603941_240079526136490_210816421_n2

 

 

  • Handboek “Dit werkt”: Het materiaal dat in de afgelopen 4 jaar is ontwikkeld is gebundeld in het handboek ‘Dit werkt, bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging’. De werkwijze en achtergronden worden beschreven, evenals de 18 beroepenthema’s. Met dit materiaal kunnen pedagogisch medewerkers zo aan de slag om kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs te begeleiden bij betekenisvolle leeractiviteiten. Naast het boek zijn de werkboeken over de 18 thema’s voor de kinderen beschikbaar. Het handboek en de werkboeken zijn te bestellen via info@levendleren.nl
  • Publicatie Verbeteren van de overgang PO-VO, Best practices uit het project Verlengde Schooldag in Groningen’. Hierin is uitgebreid beschreven hoe in Groningen is gewerkt. In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van lesopzetten, bijvoorbeeld voor het geven van een presentatie in de po school door leerlingen van klas 1 voor het vak Nederlands.
  • Curriculum van de Brede School Academie Utrecht: informatie over de opbouw en structuur van de lessen.

Terug naar overzicht thema's Toolbox