Verbeteren van de overgang PO - VO in Groningen

Verbeteren van de overgang PO - VO in Groningen

In 2009 startte in Groningen het project Verlengde Schooldag, waaraan drie basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs deelnamen. Deze scholen liggen in zogenaamde kansenwijken, dit project richtte zich specifiek op 'onderpresteerders' in deze wijken. Doelstellingen betroffen het blijvend verbeteren van de afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs, het maken van strutrele afspraken en het verbeteren van de overdracht. In de onderstaande presentatie en beschrijving vindt u zes best practices van dit project.

Presentatie

 

 

Beschrijving praktijkvoorbeeld

Meer weten over deze best practices? Lees de uitgebreide beschrijving

 

In de onderstaande bijlagen vindt u de instrumenten die in het kader van dit project zijn ontwikkeld.

 

Bijlage 1: Doorlopende leerlijn lezen VWO

Bijlage 2: Doorlopende leerlijn lezen HAVO

Bijlage 3: 1F lezen in leerlingentaal

Bijlage 4: Spreekvaardigheid havo en atheneum 3

Bijlage 5: Brugklas Schrijfopdracht

Bijlage 6: Project VSD-enquête overgang PO-VO

Bijlage 7: Coachingstraject voor onderpresterende leerlingen PO-VO

Bijlage 8: Concept Toelatingsprocedures van PO naar VO voor de PO en VO scholen in de stad Groningen, Haren en Ten Boer