Leerlingen bieden wat ze nodig hebben (Schiedam)

Leerlingen bieden wat ze nodig hebben (Schiedam)

Drie scholen voor po en twee vmbo's in Schiedam namen deel aan het project voor onderwijstijdverlenging. Om de aansluiting tussen het po en vo te verbeteren zijn onder andere gesprekken gevoerd over aansluiting en afstemming, is een kijkwijzer ontwikkeld en hebben docenten in het po en vo lesbezoeken georganiseerd. De belangrijkste opbrengsten bij leerlingen zijn toename van leermotivatie, zelfbewustzijn, betrokkenheid en een toename in toepassingsvaardigheden. Daarnaast is er een warme overdracht, meer afstemming van leerlijnen en zijn goede contacten ontstaan tussen individuele leraren. 

Presentatie: Verlengde leertjid Schiedam, leerlingen bieden wat ze nodig hebben

 

 

 

Beschrijving praktijkvoorbeeld

Meer weten? Lees de uitgebreide beschrijving