Stap 1 van 4

Maak een beleidsanalyse

Beleidsanalyse

Maak de balans op:

 

... dan is onderwijstijdverlenging in de vorm van de verlengde schooldag misschien geschikt.