Onderwijstijdverlenging:

Extra tijd voor taal en rekenen met zomerschool of verlengde schooldag

 

Worden leerlingen met taal- en rekenachterstanden in uw gemeente onvoldoende bereikt?
Nemen taal- en rekenachterstanden toe in de schoolvakanties?

Denk dan eens aan een zomerschool of verlengde schooldag.

 

Onderwijstijdverlenging.nl is een kennisvoorziening met informatie, voorbeelden en tools voor de opzet en uitvoering van uw nieuwe of bestaande zomerschool of verlengde schooldag.

 

De informatie op deze website is gebaseerd op de opbrengsten van 29 pilots Onderwijstijdverlenging. Deze pilots zijn gefinancierd door het ministerie van OCW en begeleid door Oberon.

 

 


 

Nieuw : Smakelijk leren. Een impressie van verlengde dagarrangement in Tilburg met successen, opbrengstgericht werken en voorbeeldmateriaal. Lees meer 

 

Nieuw: Onderwijs met meer smaak - ervaringen met extra leertijd in Rotterdam. Lees meer 

 

Zeeuwse pilots Onderwijstijdverlenging ontwikkelden een website over Levensecht leren. Bekijk de website

 

Hoe kunnen zomerscholen taal- en rekenopbrengsten in beeld brengen?

Lees het advies