Variant zomerschool: po-vo zomerschool

Variant zomerschool: po-vo zomerschool

 

De po-vo zomerschool is bedoeld voor leerlingen die na de zomervakantie de overstap maken van groep 8 naar de brugklas. De leerlingen volgen in de zomervakantie een programma van één of enkele weken, dat hen helpt om een goede start te maken in de brugklas.

 

De overgang naar het vo is voor leerlingen vaak spannend en soms zelfs heel moeilijk. Veel (doelgroep)leerlingen missen de noodzakelijke vaardigheden om zich staande te houden op het vo: ze vinden het moeilijk om schoolboekteksten tot zich te nemen, hun werk te plannen, enzovoort. Daarnaast valt de schil van zorg, aandacht en bekendheid die zij van hun basisschool gewend waren, ineens weg.

 

 

MH900427810vragen

 

Een extra belemmerende factor in de overgang van po naar vo is de zogenaamde ‘dubbele dip': een ‘dip' aan het eind van groep 8 (na de Citotoets), gecombineerd met de dip die tijdens de (extra lange) zomervakantie optreedt. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen daardoor kunnen terugzakken van het niveau van eind groep 8 naar het niveau van eind groep 7.

 

Een povo-zomerschool kan in beide opzichten een bijdrage leveren: ze kan leerlingen voorbereiden op de veranderingen die hen te wachten staan. Bijvoorbeeld door het oefenen van belangrijke studievaardigheden (lezen, plannen, samenvatten, aantekeningen maken) en door alvast kennis te maken met de school en de vakken. Ook kan ze een bijdrage leveren aan het opheffen van de dubbele zomerdip (of zoals een docent van een povo-zomerschool het verwoordde: "de leerlingen weer op ‘aan' zetten.")

Voorbeeld van deze variant: 
Po-vo zomerschool Utrecht