Brede School Academie (BSA) zomerschool Utrecht

Brede School Academie (BSA) zomerschool Utrecht

De Brede School Academie (BSA) in de Utrechtse wijk Overvecht biedt een intensief en kwalitatief hoogwaardig lesprogramma aan talentvolle leerlingen. Dat gebeurt na schooltijd en in de zomervakantie. Kenmerkend voor de BSA zijn:  

 

  • Expliciete, hoge verwachtingen;
  • Een intensief en ‘strak’ programma, waarin elk moment nuttig wordt besteed;
  • Een goed onderbouwd curriculum, met een sterke focus op taal en ‘academische vaardigheden’.

 

De BSA-zomerschool draait helemaal om taal. De zomerschool duurt één week en vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie van het basisonderwijs.

 

"Ik zou niet liever thuis  zijn. Hier is het leuker,  je mag ook heel veel  lezen."

(Leerling BSA- zomerschool, zomer 2012).

 

Voor wie?

Voor talentvolle en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool, met een taalachterstand. In 2012 is er alleen een groep gevormd van leerlingen die na de zomer naar groep 7 gingen. Doel is de verborgen talenten bij allochtone kinderen in de wijk Overvecht aan te spreken. 

 

Wat?

 

  • Net als de ‘reguliere' BSA staat de BSA-zomerschool in het teken van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Ook de pedagogische en didactische werkwijze is sterk vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat er tijdens de zomerschool meer gelegenheid is om dieper om een onderwerp in te gaan. Het ochtendprogramma is gericht op woordenschat en begrijpend lezen en kent in grote lijnen dezelfde opbouw als de reguliere BSA-lessen: leestafel, woordfabriek, boekenclub. Het middagprogramma bevat meer speelse activiteiten die thematisch aansluiten bij het ochtendprogramma.
  • Tijdens de zomerschoolweek staat één thema centraal. Voor groep 7 bijvoorbeeld, is dat in de zomer van 2012 de robot. Alle lesonderdelen zijn gelinkt aan dit onderwerp (waarbij de invalshoek van de techniek grotendeels buiten beschouwing blijft). En of het nu gaat om drama, debat, of de woordfabriek, alles staat in dienst van het hogere doel: het vergroten van de taalvaardigheid.
  • Gedurende de week buigen de kinderen zich over de vraag ‘of een robot hun vriend kan zijn'. In samenwerking met Sardes, het UCK en Wikikids is een lesprogramma samengesteld dat die vraag vanuit verschillende oogpunten onderzoekt. Uiteraard worden er informatieve teksten rondom de robot behandeld en gelezen. Bij de boekenclub staat de jeugdroman ‘De schat in het heelal' van Stephen Hawking op het rooster. Er wordt gedebatteerd over het onderwerp en kinderen maken hun eigen Wikipedia pagina. Het creatieve deel van het programma is voor rekening van het UCK. Dat ontwikkelde de lessenserie ‘Moviemaker', waarbij kinderen hun eigen film maken. Tussen de middag bereiden de leerlingen hun eigen lunch. In het midden van de week staat een bezoek aan science center Nemo in Amsterdam gepland. Op de laatste dag van de zomerschool presenteren de kinderen de Wikikids-pagina en de film aan hun ouders. 

 

"Thuis zit ik vaak niks te doen. Hier is het leuk. Het is ook gezelliger, we maken samen een film en tussen de middag koken we. En we moeten ook veel werken natuurlijk, maar dat merk je niet zo. Het gaat hier bijna vanzelf. Aan het eind van de dag denk je: woow, wat hebben we veel geleerd!" (Leerling BSA-zomerschool, zomer 2012).

 

Hoe gaan ze verder na 2013?

Inmiddels zijn er BSA’s gestart in vier andere wijken van Utrecht en wordt er een BSA opgezet in Alkmaar en in Tiel. Na 2013 wordt het project verder uitgebreid. Ook veel andere gemeenten en scholen zijn op bezoek geweest bij de BSA. Er worden na 2013 geen wijzigingen doorgevoerd in het project. Wel is er iets minder geld beschikbaar.

 

Meer weten?

Contact: Arjen Scholten (projectleider)

E-mail: arjen.overvecht@gmail.com

Telefoon: 06 51710632

Meer informatie: http://www.zomerschoolutrecht.nl

 

-