Variant verlengde schooldag: intensief extra taalonderwijs voor high potentials

Variant verlengde schooldag: intensief extra taalonderwijs voor high potentials

Waarom? 

Onderwijstijdverlenging kan benut worden om een specifieke groep leerlingen een duwtje in de rug te geven. Vaak zijn dat leerlingen met een (relatief) laag prestatieniveau, van wie verwacht wordt dat zij baat zullen hebben bij extra oefening.

 

schrift2

Wie? 

Een andere mogelijkheid is om juist (relatief) hoog presterende leerlingen aan OTV te laten deelnemen. Ook in die groep komt immers ‘onderpresteren' voor, bijvoorbeeld doordat sommige leerlingen geremd worden door een taalachterstand. Extra leertijd die is ingevuld met intensief extra taalonderwijs kan deze leerlingen helpen om hun leerpotentieel volledig te benutten.

Voorbeeld van deze variant:

Brede School Academie Utrecht