Verlengde schooldag: welk personeel heb je nodig?

Verlengde schooldag: welk personeel heb je nodig?

 

Wie je nodig hebt voor de verlengde schooldag, hangt af van je doelstellingen. We noemen hier een aantal mogelijkheden.

Leerkrachten

In elk geval zijn gediplomeerde leerkrachten noodzakelijk. Hún kwaliteit, motivatie en inzet zijn heel bepalend voor het succes van de verlengde schooldag. Naast de uren die leerkrachten besteden aan onderwijs geven in de verlengde schooldag, hebben zij ook uren nodig voor de voorbereiding van de lessen en idealiter ook voor het meedenken over het curriculum/programma. Mogelijk kunnen zij hier een deel van hun taakuren aan besteden. Andere taken moeten dan worden overgedragen.

Als de versterking van de overgang van po naar vo een doelstelling is, kunnen ook VO-docenten worden ingezet.

Projectleider

Bij de meer grootschalig georganiseerde OTV is er iemand nodig die de kar trekt, een projectleider of coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verlengde schooldag. Dat kan een leerkracht zijn maar ook een directielid of extern projectleider. De projectleider verricht werkzaamheden in de voorbereidende fase en tijdens de uitvoering (curriculumontwikkeling, werving/selectie van leerkrachten en deelnemers, informeren en betrekken van ouders, monitoring en evaluatie, etc.). Het is belangrijk om daar formatie voor beschikbaar te maken.

Onderwijsassistenten

Voor het geven van lessen kunnen naast leerkrachten ook onderwijsassistenten worden ingezet. Dat biedt onder meer de mogelijkheid om in kleinere groepjes te werken. Onderwijsassistenten zijn goedkoper dan leerkrachten, maar zij moeten echter wel onder verantwoordelijkheid van een leerkracht werken. Het is ook mogelijk om LIOstagiaires als onderwijsassistent aan te stellen; zij krijgen dan een ruimere vergoeding dan wanneer ze als stagiaires (zie hieronder) werken. Het kan voor hen dus in financieel en inhoudelijk opzicht een aantrekkelijke bijbaan zijn. Voordeel voor de scholen is dat er extra HBO'ers (in opleiding) voor de groepen staan.

Stagiaires

Stagiaires of LIO-ers, bijvoorbeeld PABO-studenten of studenten pedagogiek met enige onderwijservaring, kunnen ook ingezet worden. Voordeel hiervan is dat zij tegen geen of een beperkte vergoeding werken, nadeel is dat zij begeleiding nodig hebben en niet alleen voor een groep kunnen staan.

Vakkrachten

Naast ‘gewone' leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid is het ook mogelijk om vakkrachten van buiten het onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld uit de sectoren sport, cultuur, techniek en welzijn. Een mogelijke opzet is dan dat de leerkracht in de reguliere lestijd extra tijd besteedt aan taal en rekenen en andere vakken in de verlengde onderwijstijd ‘uitbesteedt' aan vakkrachten. Nadeel is wel dat er een leerkracht aanwezig moet zijn wanneer een vakkracht met een groep werkt, waardoor je meer geld kwijt bent aan personeel dan wanneer je uitsluitend met leerkrachten werkt.