Zomerschool: welk personeel?

Zomerschool: welk personeel?

 

Wie je nodig hebt voor de zomerschool, hangt af van je doelstellingen. We noemen hier een aantal mogelijkheden.

Leerkrachten

In elk geval zijn gediplomeerde leerkrachten noodzakelijk. Hún kwaliteit, motivatie en inzet zijn heel bepalend voor het succes van de zomerschool. Naast de uren die leerkrachten besteden aan het geven van onderwijs in de zomerschool, hebben zij ook uren nodig voor de voorbereiding van de lessen en idealiter ook voor het meedenken over het curriculum/programma. Mogelijk kunnen zij hier een deel van hun taakuren aan besteden. Andere taken moeten dan worden overgedragen.

Als de versterking van de overgang van po naar vo een doelstelling is, kunnen ook vo-docenten worden ingezet.

Projectleider

Je hebt iemand nodig die de kar trekt, een projectleider of coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de zomerschool. Dat kan een leerkracht zijn maar ook een directielid of extern projectleider. De projectleider voert het grootste deel van zijn/haar taken in de voorbereidende fase van de zomerschool. Hij/zij houdt zich bezig met de organisatie en denkt na over de inhoud, het curriculum. Het is belangrijk om daar formatie voor beschikbaar te maken.

Onderwijsassistenten

Voor het geven van lessen kunnen naast leerkrachten ook onderwijsassistenten worden ingezet. Dat biedt onder meer de mogelijkheid om in kleinere groepjes te werken. Onderwijsassistenten zijn goedkoper dan leerkrachten, maar zij moeten wel onder verantwoordelijkheid van een leerkracht werken. Het is ook mogelijk om LIOstagiaires als onderwijsassistent aan te stellen; zij krijgen dan een ruimere vergoeding dan wanneer ze als stagiaires (zie hieronder) werken. Het kan voor hen dus in financieel en inhoudelijk opzicht een aantrekkelijke vakantiebaan zijn. Voordeel voor de scholen is dat er extra HBO'ers (in opleiding) voor de groepen staan. 

Stagiaires

Stagiaires of LIO-ers, bijvoorbeeld PABO-studenten of studenten pedagogiek met enige onderwijservaring, kunnen ook ingezet worden. Voordeel van de inzet van stagiaires is dat zij tegen geen of een beperkte vergoeding werken, nadeel is dat zij begeleiding nodig hebben en niet alleen voor een groep kunnen staan. 

Conciërge

Bij een (grootschalige) zomerschool kan ook een conciërge nodig zijn voor het openstellen en het beheer van het schoolgebouw. 

Vakkrachten

Naast ‘gewone' leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid is het ook mogelijk om vakkrachten van buiten het onderwijs in te zetten in de zomerschool, bijvoorbeeld uit de sectoren sport, cultuur, techniek en welzijn. Zoals al eerder aangegeven past dat mogelijk bij (een deel van) de doelstellingen van de zomerschool. Bovendien worden instellingen uit verschillende sectoren gestimuleerd om samen te werken met het onderwijs. Te denken valt aan de nieuwe regeling voor sportbuurtcoaches, de voortgezette Impuls brede scholen, sport en cultuur waar de combinatiefunctionarissen uit aangesteld worden en de nieuwe verplichting voor culturele instellingen om te werken aan cultuureducatie t.b.v. het onderwijs. Voor zomerscholen kan het daardoor financieel aantrekkelijk zijn om deze vakkrachten inzetten. Nadeel is wel dat er een leerkracht aanwezig moet zijn wanneer een vakkracht met een groep werkt, waardoor je meer geld kwijt bent aan personeel dan wanneer je uitsluitend met leerkrachten werkt.