Het doorgroeiproject in Roermond

Het doorgroeiproject in Roermond

In Roermond namen gewichtenleerlingen en zgn 'onderpresteerders' uit groep 5, 6, 7 en 8 deel aan het project Verlengde Schooldag. Doel was het verbeteren van de taal- en rekenprestaties en het verbeteren van de overgang po naar vo. Het programma was als volgt: acht 'doorgroeilessen' werden besteed aan het stilstaan bij de overgang van po naar vo, drie lessen besteedden aandacht aan reflectie en verdieping op de doorgroeilessen, ten slotte was er een afsluitende avond waarin leerlingen presenteerden wat zij hebben geleerd tijdens het doorgroeiproject. De belangrijkste opbrengsten van dit project vindt u in de onderstaande prezi.