Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor alle leerlingen

Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor alle leerlingen

Wat? 

In de variant Extra taal en rekenen voor alle leerlingen zien we voorbeelden van scholen die er voor kiezen om de extra leertijd voor taal en rekenen aan te bieden aan alle leerlingen. Roermond en basisschool Al Qalam (Gouda) verweven de extra onderwijstijd beide in de schooldag door gedurende de reguliere schooltijd extra aandacht aan taal en rekenen te besteden en andere vakken, zoals de zaakvakken of creatieve vakken, naar het verlengde deel van de schooldag te verplaatsen. Groningen kiest ervoor om de extra onderwijstijd te geven gedurende de middagpauze.

 

Potloden2

Waarom?

Een van de voordelen van deze variant is dat reguliere docenten de extra taal- en rekenlessen geven en dat instellingen van buitenaf (Roermond), vakdocenten (Al Qalam) of medewerkers van SKSG kinderopvang (Groningen) de activiteiten na en tijdens schooltijd verzorgen. Door deze constructie kunnen de eigen leerkrachten zich op de kernvakken richten en krijgen de leerlingen beter les in de genoemde extra vakken. Vakken die door de extra onderwijstijd voor taal en rekenen in het gedrang komen worden buiten schooltijd gegeven. Vroeger moesten scholen dit soort activiteiten onder de reguliere schooltijd aanbieden en moesten er vakken vervallen als er extra aandacht aan taal en rekenen besteed moest worden. Scholen kozen dan snel voor het laten vervallen van de creatieve vakken.

Wie? 

Doelgroep van de voorbeelden in deze variant zijn alle leerlingen uit groep (5), 6, 7, en 8, soms met nadruk op leerlingen die onderpresteren. Leerlingen krijgen gemiddeld tussen de twee en drie uur extra onderwijstijd per week.

Voorbeelden van deze variant: