Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor een selecte groep na schooltijd

Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor een selecte groep na schooltijd

Wat en waarom?

In de variant extra taal en rekenen voor een selecte groep na schooltijd zien we voorbeelden van scholen die er voor kiezen om de extra leertijd voor leerlingen aan te bieden na de reguliere schooltijd.

 

Doel van de voorbeelden binnen deze variant is het duurzaam verbeteren van taal- en rekenprestatie en tegengaan en voorkomen van onderpresteren. In Eindhoven is het verhogen van de leermotivatie en zelfvertrouwen tevens een doel dat specifiek benoemd wordt. 

 

MP900401126[2]

 

Wie?

De doelgroep van deze variant zijn leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand en/of leerlingen die onderpresteren. Goes en Middelburg hebben aanbod voor bovenbouwleerlingen uit het basisonderwijs, Eindhoven heeft tevens aanbod voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 

Voorbeelden van deze variant: