Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor een selecte groep voordat de school begint

Variant verlengde schooldag: extra taal en rekenen voor een selecte groep voordat de school begint

Wat en waarom?

In de variant extra taal en rekenen voor een selecte groep voordat de school begint zien we voorbeelden van scholen die er voor kiezen om de extra leertijd voor leerlingen aan te bieden voordat de reguliere schooltijd begint. In beide gevallen besteed men in de extra onderwijstijd aandacht aan de stof die tijdens de reguliere les aan bod komt.

In de twee voorbeelden binnen deze variant krijgen leerlingen per week ongeveer 2 uur extra onderwijstijd.

 

Doel in beide gevallen is het taal- en rekenniveau van leerlingen te verbeteren. In Gouda benoemt men specifiek ook de hoop op positieve neveneffecten, zoals meer zelfvertrouwen bij leerlingen en een betere aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

 

meisje wiskunde2

Wie?

Doelgroep van deze variant zijn leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs die onderpresteren of een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen. Leerlingen die mee doen moeten nadrukkelijk gemotiveerd zijn (Gouda).

Voorbeelden van deze variant: