Project Almelo (VSD)

Project Almelo (VSD)

 

Deelnemende scholen:

 

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Openbare Basisschool Roets

Openbare Scholengemeenschap Erasmus

P.C. Basisschool De Zegge

 

R.K. Basisschool De Triangel

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met Kinderopvang De Cirkel

Type OTV: Verlengde schooldag

 

Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7 en 8 met een onderwijsachterstand (primair op het gebied van taal), die voldoen aan een aantal criteria met betrekking tot werkhouding en ontwikkeling.

Waarom? Om tenminste 80% van de deelnemende leerlingen één niveau hoger uit te laten stromen dan verwacht op basis van een meting in groep 6. Er werd naar gestreefd om 80 % van de leerlingen ook in het VO op dat niveau te houden. 

 

Hoe?

  • Opst®oomgroepen, bestaande uit een selectie van leerlingen van de groepen 7 en 8 van de deelnemende scholen.
  • Veel extra aandacht voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.
  • Nauwe samenwerking tussen scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Doorgaande lijn van po naar vo: het curriculum werd in overleg opgesteld en het onderwijsaanbod in groep 8 werd afgestemd op wat in de eerste jaren van het vo van leerlingen verwacht wordt.
  • De extra begeleiding van de leerlingen liep door in de eerste fase van het vo.
  • De samenhang tussen onderwijs en kinderopvang was cruciaal in dit project: door een deel van het reguliere onderwijsaanbod in te bedden in de kinderopvang, kreeg het onderwijs de ruimte zich expliciet te richten op de cognitieve ontwikkeling.

 

‘Kinderen krijgen kansen die gecreëerd worden door nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan. Door over de ‘eigen schaduw' heen te springen en grenzen van instellingen en zuilen te overschrijden, om zo de Opst®oom op stoom te krijgen.'

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Paulien Grooten

E-mail: p.grooten@opstromersopstoom.nl 

Telefoon: 0546-805153