Project Deventer (VSD)

Project Deventer (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

OBS De Snippeling

Etty Hillesum Lyceum

Deventer Circuitschool

 

Basisschool De Windroos

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 van de deelnemende scholen uit het primair onderwijs. Alle deelnemende kinderen kwamen uit achterstandsbuurten en behoorden tot risicogroepen.

Waarom? Met de pilot wilde Deventer bereiken dat D- en E-scores van leerlingen op de Citotoetsen taal/lezen afnamen met 2,5% en dat afstroom op het voortgezet onderwijs werd voorkomen. De zomerschool werd opgezet omdat veel kinderen geen zinvolle vrijetijdsbesteding hadden en tijdens vakanties vaak in de wijk bleven.

 

Hoe?

  • De verlengde schooldag bestond uit extra naschoolse lessen op het gebied van rekenen/wiskunde en taal, waaronder ook lezen.
  • Ook huiswerkbegeleiding was een belangrijk onderdeel.
  • Daarnaast werd er jaarlijks een zomerschool voor alle basisschoolkinderen georganiseerd.

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Ton Plagman

E-mail: tonplagman@bsrivierenwijk.nl

Telefoon: 06-21208151