Project Oosterhout (VSD)

Project Oosterhout (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

RK BS De Berkenhof

MGR. Frencken College

Openbare Basisschool de Kameleon

Het Effent

RK Basisschool De Biencorf

 

Basisschool De Beiaard-Harlekijn

 

RK Basisschool Paulo Freire

 

 

Type OTV: Verlengde Schooldag
Voor wie? Voor alle achterstandsleerlingen uit groep 7 en 8 en uit de eerste twee jaar van het vo en voor leerlingen die door verlenging van onderwijstijd een passender advies voor vo konden krijgen.

Waarom? Om achterstandsleerlingen naar hogere vo schooltypen te leiden en uitval van leerlingen in het vo te verminderen.

 

Hoe?

  • Leerlingen kregen extra ondersteuning op de gebieden rekenen/wiskunde en taal/begrijpend lezen.
  • De activiteiten binnen de verlengde schooldag sloten aan op het bestaande curriculum op de verschillende scholen.

 

‘In Oosterhout gaan we zoveel mogelijk op schoolniveau regelen en daarna good practicevoorbeelden koppelen. De scholen voor VO zijn bereid de redelijk strenge eisen met betrekking tot toelating in het kader van dit project voor de doelgroepleerlingen aan te passen.'

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: A. Jansen

E-mail: andre@obsrubenshof.nl
Telefoon: 06-51745934