Project Vlissingen (Zomer)

Project Vlissingen (Zomer)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool St. Jozef

Scheldemond College

Basisschool Ravenstein

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Basisschool Het Vlot

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Zomerschool
Voor wie? Voor onderpresterende leerlingen en achterstandsleerlingen uit de bovenbouw van de drie deelnemende basisscholen.

Waarom? Bij alle deelnemers minimaal gelijkblijvende leerprestaties in rekenen, taal en lezen aan het begin van het nieuwe schooljaar ten opzichte van het einde van het vorige schooljaar. Daar bovenop leerwinst bij 80% van de leerlingen.

 

Hoe?

  • Leerlingen van de drie deelnemende basisscholen in Vlissingen konden vanaf zomer 2010 4 tot 6 weken lang deelnemen aan een zomerschool.
  • In de ochtenden werd gewerkt aan rekenen, taal en lezen. 's Middags werd tijd besteed aan ‘levensecht leren', dat georganiseerd werd in samenhang met andere partners uit de directe schoolomgeving.
  • Het onderwijs werd verzorgd door ‘zomerschoolleerkrachten', die gedurende de laatste vier weken van het reguliere schooljaar meeliepen in de bovenbouw van de basisscholen. Zo konden ze kennismaken met de deelnemers, de groepsleerkrachten en de ouders en konden ze een analyse maken van de leerresultaten van de deelnemers. Op die manier kregen zij in beeld bij welke thema's extra ondersteuning nodig was.
  • Om een duurzaam effect te realiseren werd in de zomerschool volgens research-based werkwijzen gewerkt.
  • Verder werd veel aandacht besteed aan het betrekken van de ouders bij onderwijstijdverlenging en werd gewerkt aan een betere voorbereiding op de overgang van po naar vo, onder andere door middel van gastlessen van vo-docenten.

 

‘De lessen op de Zomerschool zijn niet méér van hetzelfde, maar zullen anders zijn dan in het reguliere curriculum. Lezen, rekenen en schrijven zijn de vakken die de meeste aandacht krijgen in de ochtend. De werkwijze is gebaseerd op de uitkomsten van het meta-analytisch onderzoek van Robert Marzano. Hierbij is een bewuste keuze gemaakt uit de elf factoren die de leerprestaties van de leerlingen positief beïnvloeden. ´s Middags krijgen de leerlingen levensecht onderwijs: een gastdocent komt vertellen over zijn vak, de kinderen gaan op bedrijfsbezoek, ze gaan gezamenlijk inkopen doen voor een maaltijd of ze bereiden een excursie voor, voeren dat plan uit en maken daarna een verslag'. 

Wilt u meer weten?

Projectleider: E. Eshuis

E-mail: eeshuis@rpcz.nl
Telefoon: 0118-480850

Meer informatie over de werkwijze van Robert Marzano: www.watwerktopschool.nl