Project Maastricht (VSD)

Project Maastricht (VSD)

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Basisschool De Letterdoes 

Basisschool 't Spoor

SBO de Opstap

Voortgezet onderwijs

Sint Maartenscollege

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor kinderen van 10 t/m 14 jaar uit de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Limmel en Nazareth.

Waarom? Om basisvaardigheden taal, rekenen en WO middels levensecht leren te verbeteren; om achterstanden te voorkomen door het wegzakken van kennis; om doorgaande  leerlijnen tussen po, sbo en vo te ontwikkelen en realiseren; en het (beroeps) perspectief van de leerlingen te verbreden.

 

Hoe?

 

  • Onderzoek en ervaring wezen in de afgelopen jaren uit dat leerlingen in Krachtwijken grote(re) moeite hebben met de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en extra hulp kunnen gebruiken om hun leerprestaties op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie te bestendigen of te verhogen. Maastricht wilde dit bereiken op de volgende manieren: 
  • Structurele verlenging van de onderwijstijd met 2 uur per week.
  • Op zaterdagochtend tijdens de wie-kentschool kinderen kennis laten maken met allerlei beroepen, om zo hun beroepsperspectief te verbreden en hun leermotivatie te vergroten.
  • Door het aanbieden van lesprojecten, 2,5 uur per week, onder schooltijd. Gebaseerd op effectief en boeiend onderwijs en opgezet volgens de kerndoelen van TULE. Hierin kwamen wereldoriëntatie maar ook taal, lezen en rekenen aan bod.
  • Middels een tweeweekse zomerschool en een drie daagse winterschool waarin het terugzakken van kennis werd tegengaan. Dit door lessen en activiteiten aan te bieden in een project rondom een bepaald thema. Ook het sociale aspect, samenwerken en leren van en met elkaar was hier van groot belang.
  • MosaLira, de Maastrichtse stichting voor leren, onderwijs en opvoeding vroeg een subsidie voor het project Talentenschool aan en kreeg deze subsidie. MosaLira is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een voorziening voor voortgezet speciaal onderwijs/zeer moeilijk lerende kinderen in Maastricht.
  • MosaLira nam het initiatief in samenwerking met de gemeente Maastricht, de stichting Trajekt en het Sint Maartenscollege. 
  • Voortzetting van de aangeboden vormen van onderwijstijdverlenging, ook na einde van het project en doorontwikkeling en vernieuwingen o.a. op het gebied van ICT.

 

     logo Talentenschool

Wilt u meer weten? 


Projectleider: Ed Lemmens

E-mail: ed.lemmens@mosalira.nl
Telefoon: 06-27827426

Meer informatie:

www.wiekentschoolmaastricht.nl

www.talentenschoolmaastricht.nl

 

Onlangs zijn de drie pijlers van de Talentenschool Maastricht gefilmd door leraar24. Hieronder treft u de links van deze filmpjes:

Filmpje 'na-schooltijd': http://www.leraar24.nl/video/2323/talentenschool

Filmpje 'wie-kentschool': http://www.leraar24.nl/video/2332/talentenschool-de-wie-kentschool

Filmpje 'zomerschool': http://www.leraar24.nl/video/2198/talentenschool-zomerschool