Project Eindhoven (VSD)

Project Eindhoven (VSD)

 

Deelnemende scholen: 53 scholen in de regio Eindhoven

 

Type OTV: Verlengde schooldag (volgens de formule vanPlaying for Success')
Voor wie? Voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs, bij wie een discrepantie tussen leervermogen en leerrendement werd waargenomen op het gebied van taal en rekenen. Vanaf 2010 namen ook leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs deel. Binnen deze groep richtte men zich specifiek op potentiële drop-outs.  

Waarom? Stichting Playing for Success Eindhoven wilde een structurele bijdrage leveren aan het opheffen van leerachterstanden bij kinderen van 9 tot 14 jaar, die onderpresteren op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast wilden ze talentontwikkeling, zelfvertrouwen en motivatie bevorderen.

 

Hoe?

  • Twaalf weken lang, één keer per week een naschools programma in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het Philips Stadion van PSV.
  • Het vergroten van het zelfbewustzijn en het zelfsturend vermogen was het hoofddoel.
  • Het curriculum sloot aan op de kerndoelen van het primair onderwijs, bood een duidelijke structuur en was er op gericht dat de taal-, reken- en ict-vaardigheden verbeterden.
  • Het werken met rolmodellen was een belangrijk onderdeel van het curriculum. Spelers van PSV en andere succesvolle mensen die direct of indirect verbonden waren aan de club, werden betrokken bij opdrachten. Ook werd veel gebruik gemaakt van de omgeving van het Philips Stadion.
  • Het curriculum werd na elke cyclus geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

"Leren met een WOW-factor!"

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Susan v.d. Wittenboer

E-mail: s.vandenwittenboer@playingforsuccess.nl

Telefoon: 06-48379131

Meer informatie: www.playingforsuccess.nl