Project Amsterdam Nieuw-West (VSD)

Project Amsterdam Nieuw-West (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

't Koggeschip

Comenius Lyceum

St Jan de Doper

Hervormd Lyceum West

Timotheusschool

Marcanti

Community Center Einstein

Nova College

El Amien I

 

El Amien II

 

Sint Lukas

 

Paulusschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag, later ook zomerschool

Voor wie? Voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Waarom? Om leer- en ontwikkelingsachterstanden bij leerlingen weg te werken.

 

Hoe? 

  • Het project Onderwijstijdverlenging maakte deel uit van het Meesterplan Onderwijs Nieuw-West.
  • De nauwe samenwerking tussen po- en vo-scholen moest leiden tot een samenhangend naschools onderwijsaanbod met doorlopende leerlijnen van het po naar het vo.
  • De kern was het verbeteren van het leerrendement op het gebied van lezen en taalvaardigheid (o.a. toetsing, monitoring, portfolio's), en een afstemming van het pedagogisch klimaat binnenschools en buitenschools.
  • Er was een zomerschool voor kinderen uit groep 7 van wie de CITO-score bij de entreetoets lager was dan de leerkracht had verwacht.
  • Gedurende drie weken was er een gevarieerd programma, waarbij de nadruk lag op taal, het uitbreiden van de woordenschat, het verbreden van de algemene ontwikkeling en het aanleren van sociale vaardigheden.
  • In de ochtend was er aandacht voor taal en rekenen. In de middag waren er verschillende boeiende activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, aansluitend bij het ochtendprogramma.

Logo OTV Amsterdam

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Kees Viergever       

E-mail: k.viergever@dmo.amsterdam.nl  

Tel: 06-51007140

Meer informatie: zie website ASKO scholen of website van zomerschool Amsterdam