Project Hulst (VSD)

Project Hulst (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

SBO De Brug

Reynaertcollege

Basisschool Inghelosenberghe

 

Basisschool Ter Doest

 

Basisschool De Heidepoort

 

Basisschool St. Bernardus

 

Basisschool Tervliet

 

Basisschool De Oostvleugel

 

Basisschool Ter Duinen

 

Basisschool De Schakel

 

Basisschool St. Jozef

 

Basisschool De Ark

 

Sint Jozefschool

 

Sandeschool

 

Reynaertschool

 

Basisschool Op Weg

 

Basisschool De Maatjes

 

Basisschool De Piramide, Terneuzen

 

Basisschool De Stelle, Philippine

 

 


Type OTV:
Verlengde schooldag
Voor wie? Voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8, met speciale aandacht voor leerlingen met onderwijsachterstanden

Waarom? Om bij meer dan 60% van de leerlingen de leerprestaties op het gebied van taal en rekenen na deelname te verbeteren. 

 

Hoe?

  • In de gemeente Hulst werden zogenaamde ‘meer tijd meer kansen klassen' ingericht, waarin extra aandacht werd besteed aan de verhoging van de taal- en rekenprestaties.
  • Daartoe werd de schooldag van deze klassen twee keer per week met anderhalf uur verlengd.
  • Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 waren welkom om deel te nemen aan de ‘meer tijd meer kansen klas'.
  • Het programma werd afgestemd op de wensen en het niveau van de leerlingen.
  • Alle scholen startten met maximaal twee groepen van 10 tot 16 leerlingen. De groepen waren ingedeeld naar niveau en in iedere groep zaten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar.
  • In deze groepen waren extra leerkrachten en/of onderwijsassistenten aanwezig, die speciaal geschoold waren voor het uitvoeren van de leerprogramma's in de verlengde schooldag.
  • Belangrijk was dat er afstemming plaatsvond over de leerinhouden met het vo, om de doorgaande lijn tussen po en vo te verbeteren.
  • Ook waren er gastdocenten vanuit het vo betrokken bij de lesprogramma's.
  • Verder was het binnen dit project van belang dat ouders meer betrokken raakten bij de school. 

  

"We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige praktijk en ontwikkelingslijnen. Daarmee willen we het project integreren in de bestaande praktijk van iedere school. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt".

 

Wilt u meer weten?

Projectleider: Peter de Jong

E-mail: peterdejong@bmc.nl
Telefoon: 0655830969

Meer informatie:

 

Websites betrokken schoolbesturen

www.openbasis.nl 
www.kapriom.nl
www.de-linie.nl
www.probaz.nl