Project Terneuzen (VSD)

Project Terneuzen (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Prinses Marijke school, Axel

Stedelijke scholengemeenschap De Rede

Basisschool Vrije Vlucht, Sluiskil

Zeldenrust-Steelant College

Zuidlandschool, Terneuzen

 

De Irisschool, Zaamslag

 

Basisschool Meerpaal, Terneuzen

 

Frederik Hendrikschool, Sas van Gent

 

Basisschool Oranje Nassau, Terneuzen

 

Basisschool de Stelle, Terneuzen

 

Basisschool de Kameleon, Terneuzen

 

Basisschool de Werf, Philippine

 

Basisschool de Geule, Terneuzen

 

Basisschool de Zeemeeuw, Terneuzen

 

Basisschool de Komme, Biervliet

 

Basisschool Antonius, Axel

 

Basisschool Antonius, Sluiskil

 

Basisschool de Kreeke, Westdorpe

 

Basisschool Op de Hoogte, Terneuzen

 

Basisschool de Vlaswiek, Koewacht

 

Basisschool Canisius, Zuiddorpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8, met speciale aandacht voor leerlingen met onderwijsachterstanden.

Waarom? Om bij meer dan 60% van de leerlingen de leerprestaties op het gebied van taal en rekenen te verbeteren.

 

Hoe?

  • In ‘meer tijd meer kansen klassen' werd extra aandacht besteed aan de verhoging van de taal- en rekenprestaties.
  • De schooldag van deze klassen werd twee keer per week met anderhalf uur verlengd.
  • Het programma werd afgestemd op de wensen en het niveau van de leerlingen.
  • Alle scholen startten met maximaal twee groepen van 10 tot 16 leerlingen.
  • De groepen waren ingedeeld naar niveau en in iedere groep zaten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar.
  • Er waren extra leerkrachten en/of onderwijsassistenten aanwezig, speciaal geschoold voor het uitvoeren van de leerprogramma's in de verlengde schooldag.
  • Er was afstemming met het VO over de leerinhouden, om de doorgaande lijn tussen PO en VO te verbeteren.
  • Ook werden er gastdocenten vanuit het VO betrokken bij de lesprogramma's.
  • Verder was het binnen dit project van belang dat ouders meer betrokken raakten bij de school.

 

Het project biedt de school de mogelijkheid te werken met multimedia, een gedifferentieerde aanpak en nieuwe methoden. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige praktijk en ontwikkelingslijnen. Daarmee willen we het project integreren in de bestaande praktijk van iedere school. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt'.

 

Wilt u meer weten?
Projectleider: P. de Jong
E-mail: peterdejong@bmc.nl

Telefoon: 

Meer informatie: bekijk ook de websites van de betrokken schoolbesturen:

www.openbasis.nl 
www.kapriom.nl
www.de-linie.nl
www.probaz.nl