Project Gouda (VSD)

Project Gouda (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

PC Goejanverwelleschool

Carmelcollege Gouda

OBS Het Schateiland

Chr. Scholengemeenschap De Goudse Waarden

Islamitische Basisschool Al Qalam

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie?  Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 met een taal- en/of rekenachterstand en voor vermoedelijke onderpresteerders.

Waarom? Om de leerprestaties van deze leerlingen te verbeteren.

 

Hoe?

  • Het aantal uren extra onderwijstijd varieerde per deelnemende school tussen de 2 en 3 uur per week.
  • De scholen boden extra onderwijstijd zo veel mogelijk op maat aan ten bate van het vak of leergebied waar de leerling een achterstand op had.
  • De activiteiten waren er ook op gericht om een betere aansluiting van gewenste reken- en taalvaardigheden van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs te realiseren, door een warme overdracht en uitwisseling van (toets)gegevens van leerlingen.

 

'Kinderen meer taal en rekenen aanbieden om nog betere resultaten te bereiken en de kansen van onze leerlingen bij ons op school maar ook in het middelbaar onderwijs te vergroten. En ook: kinderen buiten schooltijd leuke en aansprekende activiteiten aanbieden. Dat beoogt 'De Verlengde Schooldag'. De bedoeling is dat onze leerlingen betere resultaten zullen laten zien op o.a. de cito-toetsen voor taal en rekenen. Zowel bij de leerlingen, het team als bij de ouders bestaat de wil om hier keihard aan te werken en deze verhoging van de kwaliteit te bereiken. Onze leerlingen zullen 2 a 2,5 uur per week extra taal en rekenen aangeboden krijgen. Na schooltijd krijgen de kinderen o.a. gymnastiekles, taalexcursies en lessen via de brede school. De betrokken leraren krijgen begeleiding van de schoolbegeleidingsdienst.' (Basisschool Al Qalam).

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Mw. G. Tol

E-mail: gerrie.tol@gouda.nl

Telefoon: 0182-588754

Meer informatie: Filmpje over OTV Gouda