Project Roosendaal (Zomer)

Project Roosendaal (Zomer)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool Het Talent

Jan Tinbergen College

Basisschool De Cortendijck

Gertrudis College

Basisschool Vondel

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Zomerschool 
Voor wie? Voor alle leerlingen van de drie deelnemende basisscholen.

Waarom? Verhoging van onderwijsopbrengsten, aandacht voor ALLE talenten, goede invulling zomervakantie en betere afstemming/overgang vo.

 

Hoe?

  • In de wijk Langdonk kregen alle leerlingen van de drie deelnemende basisscholen de kans om in de zomervakantie deel te nemen aan één of twee ‘leer- en talentenweken'.
  • Deze vonden plaats in de eerste en in de laatste week van de zomervakantie.
  • Dit project was niet alleen bedoeld voor achterstandsleerlingen; de projectgroep koos er bewust voor alle leerlingen die dat willen, te laten deelnemen.
  • De leerlingen volgden tijdens deze leer- en talentenweken een programma dat was afgestemd op hun eigen niveau en hun eigen wensen en waarin mogelijk ook achterstanden konden worden weggewerkt.
  • Er werd veel aandacht besteed aan taal en rekenen, maar ook aan bredere talentontwikkeling (zoals cultuur, techniek en sport).
  • Voor leerlingen uit groep 7 en 8 vormde ook de voorbereiding op het voortgezet onderwijs een belangrijk onderdeel van het programma.
  • Docenten uit het vo traden op als gastdocent om enkele cursussen te verzorgen, zoals Engels, grammatica of studievaardigheden. Er werden vooraf heldere prestatiedoelen gesteld en na afloop van het programma kregen leerlingen individuele feedback over de vooruitgang die zij hebben geboekt.

 

'Ieder kind is knap en heeft talenten. De zomerschool krijgt vorm als twee losse weken waarin de verschillende talenten van kinderen centraal staan. Binnen een uitdagend en gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten is de bevordering van de reken- en taalontwikkeling het uitgangspunt'. 


Wilt u meer weten? 
Projectleider: K. Boeren
E-mail: kboeren@kporoosendaal.nl
Telefoon: 0165-567761
Meer informatie: www.zomerschool.kporoosendaal.nl of http://zomerschoolkpo.wazzup.nl