Project Bergen op Zoom (VSD)

Project Bergen op Zoom (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

RK Basisschool Het Kompas

RSG 't Rijks

PC Basisschool De Grebbe

 

RK Basisschool Octopus

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor achterstandsleerlingen (uit gezinnen die weinig extra kansen hebben en krijgen) uit de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs.

Waarom? Om extra vaardigheden te krijgen in tekstverwerking, begrijpend lezen, spellen en wereldoriëntatie en om te werken aan werkhouding en -planning ter voorbereiding op kansrijke deelname aan het voortgezet onderwijs.

 

Hoe?

  • Twee tot vier uur per week extra onderwijstijd.
  • Dagelijks werd door professioneel personeel een half uur tijd besteed aan taal, begrijpend lezen, studievaardigheid, woordenschat, schrijfvaardigheid en wereldoriëntatie.
  • De ondersteuning en begeleiding werd doorgezet in het voortgezet onderwijs, als warme overdracht tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs. Met dit extra rugzakje aan bagage probeerden de scholen een betere aansluiting te krijgen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zodat zij tijdens het eerste studiejaar een voorsprong ervaren en daardoor een succeservaring krijgen.
  • De Verlengde schooldag sloot aan bij het aanbod van schakelklassen van twee deelnemende basisscholen. Hierdoor nam de uitstroom naar een hoger onderwijsniveau (VMBO-T en havo) toe en groeiden de verwachtingen op dit vlak bij ouders en leerlingen. 

 

'Onze leerlingen stralen wanneer er een omgeving wordt gecreëerd waarin het geloof in eigen kunnen centraal staat. Leerkrachten raken hierdoor bevlogen en ouders willen hoop en verwachtingen waarmaken. De ouders kunnen eindelijk een directe bijdrage leveren nu er expliciet een beroep op hen wordt gedaan. De leerling merkt dat hij/zij van betekenis is omdat iedereen hoge verwachtingen uit en veel wil bereiken. De hulp van de ouders wordt expliciet genoemd. Zij ontwikkelen zich om juist hun kinderen de extra kansen te bieden'.

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: P.M. Delahaije

E-mail: hetkompas@lpsnet.nl

Telefoon: 0164 - 237 112