Project Goes (VSD)

Project Goes (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

RKBS Holtkamp

Ostrea Lyceum

PCBS 't Noorderlicht

Pontes Scholengroep

PCBS Prinses Irene

AOC Holland Zeeland

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor bovenbouwleerlingen van de drie Goese basisscholen die onderpresteerden dan wel achterstanden hadden op het gebied van taal en/of rekenen.

Waarom? Om leerprestaties duurzaam te verhogen.

 

Hoe?

  • Negentien weken lang, 3 uur per week extra onderwijstijd.
  • Deelname aan een tweede, derde of volgend blok was afhankelijk van de leerresultaten en de motivatie van de leerling.
  • Er werd opbrengstgericht en research-based gewerkt. De Verlengde Schooldag-leerkrachten ontvingen met enige regelmaat scholing (on the job) en werden gecoacht om deze werkwijze met succes te kunnen inzetten.
  • Er was veel aandacht voor toetsing en monitoring, om doorlopend zicht te houden op de effecten van de gevolgde aanpakken.
  • Verder was er veel aandacht voor het betrekken van de ouders. Ouders konden deelnemen aan een training op school, die hen kon helpen het schoolsucces van hun kind te ondersteunen.
  • Ook werd gewerkt aan een betere voorbereiding op de overgang van PO naar VO, onder andere door middel van gastlessen van VO-docenten rondom thema's als ‘leren-leren'. 

 

'Het belangrijkste doel om deel te nemen aan het project is voor ons het duurzaam verhogen van de leerling-prestaties in basis- en voortgezet onderwijs door een goede samenwerking. Om een duurzaam effect te realiseren zullen wij voor onze verlengde schooldag gebruik maken van research-based werkwijzen. Wij halen onze kennis daarover uit het meta-analytisch onderzoek van Robert Marzano. Wij kiezen voor bovenstaand model, omdat we het belangrijk vinden tijdens de verlengde schooldag leerlingen niet slechts meer van hetzelfde te bieden. We kiezen voor een individuele benadering, waarbij we de ouders van de leerlingen nadrukkelijk betrekken'.

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: A.K.J. de Vos-Boonman

E-mail: jdevos@rpcz.nl

Telefoon: 06-21823377

Meer informatie over de werkwijze van Robert Marzano: www.watwerktopschool.nl