Project Roermond (VSD)

Project Roermond (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

RK Basisschool De Zonnewijzer

Bisschoppelijk College Broekhin

PC Willem De Zwijgerschool

Stedelijk Lyceum

RK Basisschool Ankertje Kompas

 

RK Basisschool Vincent van Gogh

 

RK Basisschool ‘t Mozaïek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor gewichtenleerlingen, de 'onderpresteerders' vanuit de monitoring in het leerlingvolgsysteem van de school, en alle andere leerlingen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Waarom? Om de leerlingprestaties duurzaam te verhogen (de cognitieve prestaties van de leerlingen moesten verbeteren op met name het gebied van taal en rekenen) en leerlijnen af te stemmen met het vo.

 

Hoe?

  • In Roermond verlengden 5 scholen uit achterstandswijken de schoolweek met minimaal 3 uur.
  • Het voorkomen van een leerachterstand en het aanbieden van verrijkingsstof stonden centraal.
  • De extra onderwijstijd werd aangeboden door middel van verschillende activiteiten. Scholen boden curriculumgebonden leerstof en verrijkingsstof aan voor rekenen en taal en hielpen leerlingen met de verwerking hiervan. De verrijkingsstof werd op maat aan de leerling aangeboden en de leerlingen bouwden hiervan een eigen portfolio op.
  • Roermond had ook een zomerschoolcomponent in het primair en in het voortgezet onderwijs.
  • In het po werden leerlingen uit groep 6 en 7 gedurende drie ochtenden in laatste week van de zomervakantie voorbereid op het nieuwe schooljaar. Hierbij stond het 'leren leren' centraal, naast het motiveren van de leerlingen door middel van de verrijkingsstof vanuit portfolio's.
  • De zomerschool in het vo richtte zich op aanstaande brugklassers. Ook zij kregen gedurende drie ochtenden in de laatste week van de zomervakantie begeleiding bij hun voorbereiding op het nieuwe schooljaar, met behulp van het 'leren leren' en de verrijkingsstof.

 

‘Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces en hebben een actieve rol in het bepalen van hun eigen ontwikkeling. Daar waar leerlingen deze verantwoordelijkheid niet zelf kunnen waarmaken, spelen leraren en ouders een extra belangrijke rol'.

 

Wilt u meer weten? 
Projectleider: H. Belgers

E-mail: hettybelgers@swalmenroer.nl
Telefoon: 06-12525097