Project Rotterdam Delfshaven (VSD)

Project Rotterdam Delfshaven (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool Nicolaas

G.K. van Hogendorp

Basisschool de Driehoek

Wolfert van Borselen

Basisschool Woltjer

Melanchton

Basisschool De Boog

 

Basisschool Delfshaven

 

Basisschool De Korf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor leerlingen met een leerachterstand uit de bovenbouw van de basisschool die onvoldoende profiteren van het reguliere onderwijsaanbod; leerlingen die achterblijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden, bij wie de ontwikkeling stagneert of die een extra impuls nodig hebben ter voorbereiding op het vo.

Waarom? Om een duurzame verhoging van de leerprestaties te bewerkstelligen.

 

Hoe?

  • In de Rotterdamse wijken Charlois, Hoogvliet en Delfshaven werden intensieve onderwijsarrangementen aangeboden aan bovenbouwleerlingen van de deelnemende basisscholen. Er vond een uitbreiding van de leertijd van 6 uur per week plaats.
  • Het lesprogramma werd afgestemd op de individuele behoeften van de leerlingen: er werd aandacht besteed aan die onderdelen van taal en/of rekenen waarin zij te zwak functioneerden.
  • De aanpak van de arrangementen was opbrengstgericht. Leerkrachten en leerlingen weten aan welke doelen ze werken en wat ze willen bereiken in de extra leertijd.
  • De didactiek was uitdagend en gevarieerd, sloot aan bij de interessegebieden van de leerlingen en was ‘evidence-based'.
  • Verder was het in dit project van groot belang dat de intensieve leerarrangementen (weliswaar in aangepaste vorm) op het vo werden voortgezet.
  • In het verlengde van de bestaande doorstroomprocedure po-vo, waarin de ‘warme overdracht' van leerlingen al een gebruik was, werden aanvullende aanpakken gerealiseerd op het gebied van taal en rekenen. Op deze manier trachtte men de leerlingen een stevigere basis mee te geven voor de rest van hun schoolloopbaan.

 

Wij willen bereiken dat de leerwinst voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs vergroot wordt en de aansluiting op het voortgezet onderwijs op het gebied van taal en rekenen verbeterd.'

 

Wilt u meer weten?
Projectleider: T. van Zalinge
E-mail: zalinge@xs4all.nl
Tel: 010 - 486 30 22