Project Amersfoort (VSD)

Project Amersfoort (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

RK Basisschool De Kinderhof

Farel College

OBS De Wiekslag

 

Basisschool de Windroos

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs en voor leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs die onderpresteren op het vlak van taal-, reken- of studievaardigheden. Leerlingen van wie op basis van toetsscores voor verschillende vakken en/of observaties verwacht wordt dat zij meer in hun mars hebben dan zij tot dan toe hebben (kunnen) laten zien.

Waarom? Om leerlingen de kans te bieden hun kansen te grijpen. De projectgroep streefde naar een hogere instroom en een succesvollere doorstroom in het voortgezet onderwijs.

 

Hoe?

  • Één keer per week een verlengde schooldag (2 uur per keer).
  • Specifiek voor de verbetering van taal-, reken- en studievaardigheden.
  • Leraren selecteerden in samenwerking met de zorgteams van de deelnemende scholen de leerlingen die (na instemming van de ouders) aan het programma deelnamen.
  • Leerlingen konden in principe vier jaar lang deelnemen.

 

Het project verlengde schooldag in Liendert/Rustenburg past bij de uitstekende samenwerking tussen de basisscholen in deze wijk en een nabijgelegen middelbare school. De scholen signaleren dat er leerlingen zijn die moeilijkheden hebben op het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de verlengde schooldagen deze leerlingen in de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs dusdanig veel ondersteuning bieden dat de leerlingen op hun niveau instromen en vervolgens ook doorstromen in het voortgezet onderwijs. Bij de selectie van leerlingen is dan ook gekeken naar leerlingen waarvan er aanwijzingen zijn dat ze het niveau van VMBO-T of HAVO aan zouden kunnen, maar waarvan er we ook aanwijzingen zien dat achterstanden op het gebied van taal, rekenen of studievaardigheden een bedreiging voor een mooie schoolcarrière vormen'. 

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Tonia Oskam-Verlaan

E-mail: t.oskam@pcboamersfoort.nl