Project Schiedam (VSD)

Project Schiedam (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Rkbs 't Meesterwerk

Mavo Schravenlant XL

Pcbs De Wieken (locatie Nieuwland)

Life College

OBS De Taaltuin

 

 

Type OTV: Verlengde Schooldag
Voor wie? Voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 en alle onderbouwleerlingen van de betrokken VMBO-scholen.

Waarom? Door meer tijd aan taal, rekenen en wereldoriëntatie te besteden wilde men de basis voor verder leren en werken verstevigen. Het ging specifiek om het versterken van toepassingsvaardigheden in de genoemde leergebieden.

 

Hoe?

  • Het project ‘onderwijstijdverlenging' bouwde voort op de Schiedamse Brede school basis- en voortgezet onderwijs, het Grote Stedenbeleid en het gemeentelijk integraal jeugdbeleid. De Brede schoolactiviteiten waren vrijblijvend van aard en gericht op de Brede ontwikkeling van kinderen. 
  • Door structureel en niet vrijblijvend meer tijd aan taal, rekenen en wereldoriëntatie te besteden, beoogde men de toepassingsvaardigheden van leerlingen op de genoemde leergebieden te versterken.
  • Aangezien deelname aan de verlengde onderwijstijd niet vrijblijvend was, stelde men plezier aan deelname aan de activiteiten centraal. Door het accent te leggen op toepassingsvaardigheden van taal, rekenen en wereldoriëntatie, bijvoorbeeld aan de hand van excursies, wilde men de intrinsieke motivatie van de leerlingen aanspreken.
  • Naast het bieden van meer onderwijstijd in het basis- en voortgezet onderwijs richtte het project zich onder andere op een warme overdracht naar het voortgezet onderwijs, het betrekken van ouders bij de verlengde leertijd en het versterken van het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

Schiedam VLtlogos2013klein

 

‘In het Schiedamse project VLt bouwen we de bestaande aanpak van de Brede school verder uit: dit biedt na afloop van de projectperiode meer garantie op implementatie'.

 

Wilt u meer weten? 
Projectleider: Jeanne van Berkel

E-mail: j.van.berkel@jso.nl
Tel: 0182 547888
Meer informatie:

Verlengde leertijd Schiedam (website jso)

Filmpje over de start van de verlengde leertijd in Schiedam