Project Middelburg (VSD)

Project Middelburg (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool De Leeuwenburch

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Basisschool Cypressenhof

Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Basisschool De Vossenburch

 

Basisschool Wilgenhof

 

Basisschool Franciscus locatie Middelburg

 

Basisschool De Bevenburch

 

Basisschool Cederhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor achterstandsleerlingen uit de bovenbouw van de zeven deelnemende basisscholen.

Waarom? Om leerprestaties duurzaam te verhogen, om onderpresteren te voorkomen en om meer samenhang te creëren tussen po en vo.

 

Hoe?

  • In Middelburg werd een verlengde schooldag aangeboden onder de titel ‘Brede School Academie Middelburg'.
  • Het kerncurriculum rekenen, taal en lezen vormde de basis en het uitgangspunt van de Brede School Academie.
  • Deelnemers kregen in blokken van 19 weken 3 uur per week extra onderwijstijd in groepen van 7 tot 15 leerlingen. De groepen waren samengesteld naar thema (rekenen, taal, lezen) en waren heterogeen van samenstelling (leeftijd en school).
  • Deelname aan een tweede, derde of volgend blok was afhankelijk van de leerresultaten en de motivatie van de leerling.
  • Om een duurzaam effect te realiseren werd in deze extra onderwijstijd opbrengstgericht en volgens research-based werkwijzen gewerkt. De Verlengde Schooldag-leerkrachten kregen met enige regelmaat scholing om deze werkwijzen met succes te kunnen inzetten.
  • Er was veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Niet alleen informeren was hierbij een uitgangspunt, ook interactie met de ouders over voortgang, kennis en vaardigheden vormde een belangrijk aspect van de ‘Academie'.
  • Ook werd gewerkt aan een betere voorbereiding op de overgang van po naar vo, onder andere door middel van gastlessen van vo-docenten rondom thema's als ‘leren-leren'. 

 

‘De kinderen formuleren aan het begin van de lesperiode uitdagende leerdoelen die zij willen bereiken en krijgen van de leerkracht effectieve feedback op deze doelen. Aan het eind van een periode bekijken ze of die leerdoelen zijn gehaald. Als de kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, zullen ze ook daar nog worden gevolgd, om te kijken of de leervorderingen een blijvend effect hebben.'

 

Wilt u meer weten?

Projectleider: E. Eshuis

E-mail: eeshuis@rpcz.nl
Telefoon: 0118-480850

Meer informatie over de werkwijze  van Robert Marzano:  www.watwerktopschool.nl