Project Delft (Zomer)

Project Delft (Zomer)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

De Delftse Daltonschool

Het Grotius College

Basisschool de Omnibus

 

Basisschool de Horizon

 

De Rembrandtschool

 

De Freinetschool

 

 

Type OTV: Zomerschool
Voor wie? Voor leerlingen uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het vo met een taal- en rekenachterstand (C-, D- of E-leerlingen) of met een disharmonisch profiel.

Waarom? Om sterke terugval van taal- en rekenprestaties tijdens de zomervakanties te voorkomen en om te voorkomen dat in het nieuwe schooljaar gestart moet worden met de herhaling van een grote hoeveelheid stof uit het voorgaande jaar.

 

Hoe?

  • Al sinds 2001 is er in Delft gedurende zes weken een zomerschool voor tieners en kinderen in een achterstandsituatie.
  • Tot dan toe lag het accent op het aanbod van sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. In het kader van de regeling onderwijstijdverlenging wilde men tijdens de zomerschool voor de oudste leerlingen meer nadruk leggen op de cognitieve vakken.
  • De zomerschool vond plaats gedurende de laatste 3 weken van de zomervakantie, 5 dagen per week.
  • Met name leerlingen uit de wijken Voor- en Buitenhof namen deel aan de Zomerschool.
  • Naast tijd voor instructie over de cognitieve vakken en het werken aan opdrachten verwerkten de leerlingen aan de hand van belevingsgerichte activiteiten stof van de cognitieve vakken.
  • Voor de inrichting van de belevingsgerichte activiteiten werd onder andere samengewerkt met de Universiteit van Delft.

72912_240081732802936_1228375685_n2

 
'Een goede taalbeheersing is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Taal geldt als rode draad voor de verbetering van het schoolsucces van leerlingen met een maatschappelijke en onderwijsachterstand. Door middel van extra onderwijs in de zomerperiode op taal- en rekengebied krijgen leerlingen uit de doelgroep de mogelijkheid om het taalniveau van voor de zomerperiode te handhaven. De verwachting is dat op deze manier effectief gewerkt wordt aan de beperking van achterstanden. Zo worden extra kansen gecreëerd op een succesvolle schoolloopbaan.'

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: J. Spaas

E-mail: SpaaJ@hco.nl

Telefoon: 06-23077378

Meer informatie: website zomerschool Delft