Project Enschede (VSD)

Project Enschede (VSD)

 

Deelnemende scholen: 

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool Het Byvank

Opb SGM t Stedelijk Lyceum (3 locaties)

Basisschool Het Lang

Bonhoeffer College (3 locaties)

Basisschool De Broekheurne

 

Basisschool Prins Maurits

 

Basisschool De Windroos

 

Basisschool Het Stadsveld

 

Basisschool Europa

 

Koningin Beatrixschool

 

St Jan-Basisschool

 

Basisschool De Lipper

 

Basisschool De Kubus

 

Basisschool Glanerbrug

 

Basisschool Glanerbrug-Noord

 

Basisschool Drakensteyn

 

Basisschool De Troubadour

 

Basisschool Gerardus

 

Basisschool Al-Ummah

 

Basisschool Roombeek

 


Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor onderpresteerders; leerlingen die beter kunnen presteren en een hogere opleiding in het VO kunnen volgen dan feitelijk het geval is. 

Waarom? Om het aantal leerlingen bij PO-scholen dat onder hun potentieel functioneert op het gebied van taal en rekenen aan het einde van de basisschool te verminderen. Doel was dat het aandeel HAVO- VWO-adviezen aan het eind van de basisschool en het aandeel leerlingen dat naar het VO doorstroomt volgens het advies van de basisschool toe zou nemen.

 

Hoe?

  • De basisscholen werkten in vier clusters (van reeds bestaande samenwerkingsverbanden) samen met enkele VO-onderbouwlocaties.
  • De basisscholen organiseerden binnen de eigen school verlenging van onderwijstijd voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, die onderpresteerden. De scholen kozen zelf hoeveel uren extra onderwijstijd ze aanboden. Ook de invulling konden ze zelf bepalen.
  • Naast het OTV-aanbod per school zijn er ook diverse schooloverstijgende activiteiten georganiseerd. De organisatie en coördinatie werd belegd bij de brede-schoolcoördinator die in de betreffende wijk/stadsdeel was aangesteld.

 

'Het experiment met verlenging van de onderwijstijd past uitstekend in het onderwijsbeleid dat in Enschede wordt gevoerd door schoolbesturen en gemeente. Er is de laatste jaren veel energie, tijd en geld gestoken in verbetertrajecten op het gebied van onder andere taal en rekenen, brede-school-ontwikkeling, VVE en schakelklassen. Het lijkt erop dat al deze inspanningen resultaat beginnen af te werpen, en dan vooral in de onderbouw van het basisonderwijs: de scores op taal- en rekentoetsen vertonen een stijgende lijn. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Er is ook aantoonbaar een groep leerlingen waar we nog niet alles uithalen wat er in zit. Naar het einde van de basisschoolperiode toe, zakken de resultaten weer in. Ook constateren we een behoorlijk grote opstroom in het voortgezet onderwijs, met name onder allochtone meisjes. Juist voor die groepen leerlingen is het experiment bedoeld'.

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Dibbe Steinenbach

E-mail: DSteinebach@hetstedelijk.nl

Telefoon: 053 - 4821185