Project Almere Stedenwijk (VSD)

Project Almere Stedenwijk (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Obs de Kameleon

OSG Echnaton

Obs de Achtbaan

 

PCB de Driemaster

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen uit de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die een achterstand van 5 maanden of meer hebben of onvoldoende leerrendement laten zien.

Waarom? Om achterstanden in te halen, met name op het gebied van taal en rekenen, en om de prestaties van leerlingen te verbeteren waardoor ze een hogere vervolgopleiding kunnen volgen.

 

Hoe?

  • Uitbreiding van de leertijd met 3 à 4 uur of 5 à 6 uur per week.
  • Enerzijds extra instructie, anderzijds verlengde schooldagactiviteiten die meer belevingsgericht van aard waren. Deze activiteiten werden ingezet om de transfer van de cognitieve kennis uit de instructiesituatie naar de praktijk eenvoudiger te maken.
  • Naast het bieden van extra leertijd stond het versterken van de aansluiting tussen het basis- en het voortgezet onderwijs centraal.
  • De vo-school bracht met toetsen als Diataal de achterstanden van leerlingen die het eerste jaar instromen in kaart. Op basis van de resultaten van deze toetsen werden leerlingen onderscheiden die extra ondersteuning nodig hadden. De vo-school bood deze leerlingen al extra ondersteuning, maar wilde deze leerlingen in het kader van dit project meer kansen bieden.
  • Daarnaast wilden de betrokken scholen een warme overdracht realiseren en de aansluiting tussen de vakken rekenen en taal op wiskunde, Nederlands en Engels verbeteren.

 

‘Wij concentreren ons op levensecht onderwijs, waarvan bewezen is dat zij daadwerkelijk de leerprestaties van leerlingen beïnvloedt. De individuele momenten worden afgewisseld met samenwerkingsmomenten, waarin elkaar helpen en leerstof aan elkaar uitleggen, (coöperatief leren) bijdragen tot dieper inzicht in de leerstof en tolerantie en respect jegens elkaar.'

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: Helene Bothof

E-mail: H.Bothof@asg-almere.nl

Telefoon: 036-5406322