Project Groningen (VSD)

Project Groningen (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool De Pendinghe

Reitdiepcollege

Basisschool Karrepad

 

Basisschool Annie M.G. Schmidt

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde Schooldag
Voor wie? Voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de deelnemende basisscholen, met extra aandacht voor leerlingen met D en E scores van wie vermoed werd dat ze onderpresteerden.

Waarom? Om een meetbare verbetering van cognitieve vaardigheden en een grotere uitstroom naar HAVO/VWO te bewerkstelligen en om het schoolwelbevinden te verbeteren.

 

Hoe?

  • Drie keer per week werd de schooldag met één uur verlengd.
  • In deze extra lesuren ontvingen de leerlingen een remediërend lesaanbod op het gebied van taal en rekenen.
  • Dit aanbod vormde een integraal onderdeel van het hele dagarrangement op deze scholen, dat op een zodanige manier was samengesteld dat het aansloot bij het bioritme van kinderen en de actieve leermomenten optimaal werden benut (tevens als onderdeel van de pilot bioritme van het project ‘vensterschool van de toekomst').
  • Er was sprake van nauwe samenwerking met partners uit kinderopvang, welzijn en sport.
  • In de samenwerking tussen de deelnemende basisscholen en de vo-school stond de warme overdracht centraal.
  • Leerlingen mochten hoger instromen op de vo-school dan ze gewoonlijk op basis van hun Citoscore zouden mogen. Deze leerlingen kregen extra begeleiding in het eerste jaar. Door op deze manier hoge verwachtingen aan de leerlingen te stellen en ze tegelijkertijd extra te ondersteunen, trachtte men de prestaties duurzaam te verbeteren.

 

‘Een extra dimensie in dit project is de manier waarop de extra lessen zullen worden ingebed in het dagprogramma. Er wordt namelijk aangesloten bij de pilot bioritme (van het project vensterschool van de toekomst) die op 2 van de basisscholen plaatsvindt. Om goed aan te sluiten bij het biologisch ritme van kinderen wordt het dagprogramma aangepast, zodanig dat optimaal de actieve leermomenten worden benut.'

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: M. Jongsma

E-mail: m.jongsma@vyvoj.nl

Meer informatie: Bekijk de nieuwsbrief van VSD Groningen of ga naar de website van VSD Groningen: www.verlengdeschooldag-groningen.nl