Project Rijswijk (VSD)

Project Rijswijk (VSD)

 

Rijswijk (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Shalomschool

Stanislascollege, locatie Henriette Roland Holstlaan

Basisschool De Melodie

 

Basisschool Het Zonnelicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor alle leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

Waarom? Om onderwijsachterstanden weg te werken en de ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten. Concreet was de bedoeling dat op deze manier de leeropbrengsten met minimaal 15% werden verhoogd en dat het aantal leerlingen met een vmbo tl/havo/vwo advies toe zou nemen.

 

Hoe?

  • In Rijswijk werd 3 tot 4 keer per week in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) intensieve aandacht besteed aan taal en rekenen in samenhang met het reguliere curriculum en met behulp van belevingsgerichte activiteiten zoals een kinderpersbureau, techniek of drama.
  • Ook taalverwerving stond centraal bij andere vakken binnen het reguliere programma, zoals de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis).
  • Belangrijk onderdeel van dit project was dat werd verkend op welke wijze het leren op school, op de naschool, in de opvang en thuis elkaar konden versterken.
  • In dit kader was de ouderbetrokkenheid van groot belang: er werd veel met de ouders overlegd en er werd gezocht naar manieren waarop ouders hun kinderen ook thuis konden helpen bij taal en rekenen.
  • Verder hield men zich bezig met het versterken van de doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, door een geïntensiveerde overdrachtsprocedure, uitwisseling van leerkrachten, het volgen van gastlessen door basisschoolleerlingen op het Stanislascollege en gezamenlijke trainingen voor de docenten.
  • De extra aandacht voor taal en rekenen werd in het VO gecontinueerd, gedurende twee extra lesuren per week.

 

‘De doelen moeten worden bereikt door middel van verlenging van de leertijd, het kwalitatief verbeteren van het taal- en rekenonderwijs, vergroten van leerkrachtvaardigheden, implementatie van opbrengstgericht werken en het verbeteren van de doorgaande lijn'.

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: B. Hal

E-mail: bhal@lucasonderwijs.nl

Telefoon: 070-3001184