Project Arnhem (Zomer)

Project Arnhem (Zomer)

 

zomer

Projectleider: Channa Woudenberg

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs 

Basisschool Het Mozaïek, 2 locaties

Basisschool De Monchy, 2 locaties

Basisschool Pastoor van Ars

Basisschool Johannes

Basisschool Margaretha

Voortgezet onderwijs

Olympus College

Maarten van Rossem

Lorentz Lyceum

 

 

 

Voor wie? Voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van de deelnemende basisscholen in de Arnhemse wijk Malburgen. Veel van de kinderen in Malburgen hebben een lage algemene ontwikkeling en een geringe woordenschat.

Waarom? Om het onderwijsniveau niet weg te laten zakken gedurende de zomervakantie; om hiaten weg te werken op taal- en rekengebied; en om leerlingen voor te bereiden op en te begeleiden in het voortgezet onderwijs (studievaardigheden, attitude, samenwerken etc.). Verder was er veel aandacht voor Kennis van de Wereld (excursies, kunst, sport, cultuur).

 

Hoe?

  • Gedurende vier weken was er aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en in overleg met het vo voor vaardigheden die essentieel zijn voor de startfase van de brugperiode.
  • In de ochtenduren activiteiten op het gebied van taal, lezen en rekenen. 's Middags activiteiten op het gebied van Kennis van de Wereld.
  • Bij aanvang werd op basis van de resultaten van de Cito-LVS toetsen een maatprofiel van de basisvaardigheden opgesteld, zodat het programma optimaal kon worden afgestemd op de behoeften van de individuele leerling.
  • Excursies en schoolwerk wisselden elkaar af. Leerlingen waren veel buiten de school.
  • Na deelname aan de Zomerschool werden kinderen, mits ze naar één van de drie vo-scholen binnen het project gingen, ook in het vo extra begeleid. Dit gebeurde onder meer door ‘steunlessen', waarin aan de hand van de leerlingprofielen intensieve begeleiding op maat werd geboden. 

 

Wilt u meer weten? 

Projectleider: C. Woudenberg

E-mail: c.woudenberg@stichtingpas.nl

Telefoon: 026-3531883

Voor meer informatie: Filmpje zomerschool Arnhem